Eigenaar/schipper: Lucas Bouma
Domicilie: Jorwerd

Bouwjaar: 1909
Werf: Van der Werff, Langewijk, Drachten
Registratienummer: G 1132 N
Tonnage: 49
Lengte over stevens: 19,80
Breedte: 4,03
Holte:
Ledige diepgang:
Max. zeiloppervlak: 180,7m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter